Fagområder

Stabsenheten strategi og organisasjonsutvikling ledes av Edvard Lysne og består av følgende avdelinger:

  • HR og organisasjonsutvikling - leder Jannicke Storm
  • Politisk sekretariat - leder Ann-Helen Lysgaard
  • Næringsutvikling - leder Svein Frydenlund
  • Digital tjenesteutvikling - leder Ronny Pedersen
  • Kommunikasjon - leder Ingunn Børresen
  • Strategi, analyse og plan - leder Silje Naustdal (fra 2.4.2024)