Oppgaver og fagområder

Strategi og analyse
Politisk sekretariat
Digitalisering/IT
Kommunikasjon
Næring
Beredskap
Personvern
HR/organisasjonsutvikling