Vi jobber med en ny og bedre løsning for presentasjon av lag og foreninger. Denne er dessverre ikke klar enda.

Under følger derfor kun en enkel oversikt over lag og foreninger innen denne grupperingen. Vi har kun lagt inn lag og foreninger der vi har hatt oppdatert kontaktinformasjon fra 2020 eller nyere.

Hvis feil i oppføring eller laget ditt mangler, meld fra her!

Kontakt:  Ine Skau, fylkesleder.
Adresse: Sagatunvegen 47A, 2317 Hamar
Telefon: 911 98 809
E-post: hedmark@adhdnorge.no

ADHD Norge har blant annet til oppgave å utbre kunnskap og forståelse for ADHD og å arbeide for å fremme samfunnsmessig likestilling for mennesker med ADHD.

Vi er en underavdeling av ADHD Norge og jobber for:

 • å øke kunnskap og forståelse for ADHD innen vårt fylke
 • å ta initiativ til tiltak som kan øke trivselen for mennesker med ADHD og deres familie
 • å sette i gang tiltak som kan fremme den samfunnsmessige likestillingen for mennesker med ADHD
 • å stimulere til igangsetting av lokale samtalegrupper/foreldregrupper
 • å motivere medlemmer og deres familie til å ta del i organisasjonens ulike aktiviteter og tiltak
 • å arbeide for skolering av medlemmer med tanke på kvalifisering for tillitsverv og aktiv medvirkning i organisasjonen

Kontaktperson: Monica Grasbakken Jensen
E-post: hedmarken@angstringen.no
Telefon: 973 45 472


Formål: Foreningen har til formål å informere, rektrutere og legge til rette  så mennesker med ulike typer angst kan delta i selvhjelpsgrupper.  Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:
 
 • Drifte foreningen ifølge retningslinjene og være en del av nettverket Angstringen Norge. 
 • Arrangere informasjonsmøter.
 • Starte opp nye selvhjelpsgrupper. 
 • Informere om angst og Angstringen i nærmiljøet. 

Kontaktperson: Stein Egil Løkken
E-post: innlandet@epilepsi.no
Adresse: Grevlingvegen 4, 2827 Hunndalen
Tlf: 951 24 640

Epilepsiforeningen Innlandet er et lokallag i Norsk Epilepsiforbund.
Norsk Epilepsiforbund er en landsomfattende uavhengig interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme mestring og livskvalitet for mennesker med epilepsi og bidra til å utvikle og spre kunnskap om diagnosen.

Org.nr.: 983 477 593

Kontaktperson: leder: Anne Kari Bryhni,
Tlf: 995 74 753
E-post:anne.bryhni@gmail.com
E-post:hamarogomegnbekh.he@revmatiker.org
Adresse: Tunbekkvegen 11, 2312 Ottestad
Postboks 541, 2304 Hamar.

Kasserer: Gunhild Nilsson
Tlf: 468 35 419
E-post. gunhild@byggmester-kristiansen.no

Likeperson: Tove Slagsvold
Tlf: 482 39 725
E-post: tslagsvold@hotmail.com

Beskrivelse: Hamar og Omegn Bekhterevforening er tilsluttet NRF. Vi trener i varmtvann i bassenget på Kåtorp med fysioterapeut. I tillegg arrangerer vi gåturer og likepersons arbeid.

Leder: Berit Glesaasen
Tlf: 918 05 915
Adresse: Grønnegata 55, 2317 Hamar
E-post: fylkesleder.he@revmatiker.no

Hamar og Omegn Revmatikerforening ble stiftet 31.03.1956 og er tilsluttet Revmatikerforbundet. Våre tjenester til revmatikere er: Likepersonsarbeide, her kan alle få en personlig samtale og praktisk hjelp vedr diagnose.

 • Kontoret er åpent hver mandag på like ukedager fra kl. 11 til 14.
 • Hyggetreff på onsdager på like ukedager fra 11 til 14.

Vår hovedsak er varmtvannstrening i Ankerskogen m/fysioterapeut hver tirsdag. Kontakt leder hvis dette er aktuelt.

Kontaktperson: Grethe Sjønnesen Frydenlund, Olav Kverneng, Per Øxserh, Christopher W. Castberg
Adresse: c/o Castberg, Nordkronen 9, 2315 Hamar
E-post: chriscas@online.no

Frivillig trimaktivitet for alle over 50 år i gymnastikksalen på Storhamar videregående skole i Hamar.

Kontaktperson: Styrets leder: Magne Kvalbein
Adresse: Torggt 72, 2317 Hamar
E-post: Hamar@human.no
Web adresse: Humanetisk forbund regionlag

Kontaktperson: Leder: Mona Engen
Adresse: Sagatunveien 47 A, 2317 Hamar
E-post: hamar@mentalhelse.no
Web adresse: Mental helse Hamar

Landsomfattende bruker- og interesseorganisasjon med fylkes- og lokallag. For å ivareta alle brukere av psykiske helsetjenester og andre som er interessert i spørsmål som angår eller ar opptatt av psykisk helse. Kjemper for forståelse, aksept og åpenhet samt et bedret tjeneste tilbud.

Kontaktperson:  Anne Berit Snekkersveen
Tlf: 962 08 477
E-post: laffensnekkersveen@hotmail.com

Vi er lokallaget for Nasjonalforeningen for folkehelsen. Vi har gågruppe, trimgruppe, datakurs for 50+, og andre sosiale tiltak.

Adresse: Ringveien 26, 2815 Gjøvik
E-post: nhf.innlandet@nhf.no
Web adresse:  Nettsiden vår

Kontaktperson    Vakttelefon: 918 21 077
Leder: Hilde Akersveen, 984 36 700
Medlemsansvarlig: Silje Nybakken, 934 20 032
Adresse: Brygga 31, 2315 Hamar
E-post: hamar@folkehjelp.no
Web adresse: Vår webside

Når noen går seg bort eller kommer til skade i fjellet, er det frivillige som rykker ut for å hjelpe. Norsk Folkehjelp har 2000 frivillige redningsmannskaper i beredskap for samfunnet, og vi vil gjerne ha flere med på laget. Som frivillig hos oss kan du engasjere deg i det du interesserer deg for innen redningstjeneste og førstehjelp.

Norsk Folkehjelp Hamar driver med søk og redningstjeneste og har beredskap 24 timer, 365 dager i året. Vi arrangerer førstehjelpskurs og har førstehjelpsberedskap på ulike arrangementer. Vi er også engasjert i sosialt arbeid i kommunen. Du er hjertelig velkommen til å engasjere deg i vårt frivillige arbeid! Følg oss gjerne på Facebook og Instagram! Førstehjelp kan være å plastre sår og legge is på forstuet ankel. Men riktig førstehjelp kan også være avgjørende i kritiske situasjoner for å redde menneskeliv. Engasjer deg for er tryggere samfunn!

Kontaktperson:  Leder Lennart Kristmoen
Adresse:  Personskadeforbundet LTN Midt- og Nord-Hedmark lokallag
Glesmyrvegen 244, 2436 Våler i Solør
E-post: hedmark@personskadeforbundet.no
Web adresse: Personskadeforbundets nettside

Pasient og interesseorganisasjon for mennesker berørt av skader.

Kontaktperson: Leder: Trond Kristensen
E-post: trkriste@gmail.com

Web adresse: Nettsiden til Vang Røde Kors

Lokalforening, stiftet i 1910. Foreningens formål er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse innenfor tidligere Vang kommune. Vi har ca 300 medlemmer (2018) og ca 60 aktive frivillige som bruker over 5000 timer i året for å utføre våre oppgaver.