Søknadsportalen er felles for kommunale og private barnehager. Du bruker samme skjema uansett om du søker ny plass eller overføring til en annen barnehage. Fristen for hovedopptaket er 1. mars. Alle søkere får bekreftelse på e-post om at søknaden er mottatt.

Når du får tilbud om barnehageplass, logger du inn samme sted for å svare på tilbudet.

Søk eller svar barnehageplass

 

Spørsmål og svar om barnehageopptaket