Beliggenhet

Barnehagen ligger på Storhamar med Norsk Tipping som nærmeste nabo. Vi ligger sentralt plassert i forhold til friområdene ved Mjøsa, Domkirkeodden og Furuberget.

Vi besøker ishallen på Storhamar, Naturskolen og museumsområdene ved stranda som noen av våre utflukter. Vi har nærskogen vår, som vi bruker som vårt grønne uterom. Her er det et rikt fugleliv, markblomster og spennende rom for lek under trærne. Vi har eget bålhus på området, der vi ofte spiser maten vår. Vi har en flott variert utelekeplass både for store og små, sommer som vinter.

Alle 5 åringer er sammen i felles førskoleklubb en gang i uka.

Gruppesammensetningen vår

  • Humla, Ekornet og Skoggløtt: 0-3 år
  • Solgløtt og Tippegløtt: 3-5 år

Gruppesammensetningen vil variere fra år til år avhengig av barnas alder og søkere.

Foreldresamarbeid

Vi ønsker et positivt og utviklende samarbeid med foreldrene, bygd på gjensidig tillit med ønske om at Jønsrudløkka skal være en god barnehage for barn, foreldre og ansatte.

Dere er hjertelig velkommen på besøk, ring gjerne på forhånd slik at vi kan avsette tid til å prate med dere og vise dere barnehagen vår.

Ofte stilte spørsmål

Inkluderende barnehage og skolemiljø:
Personalet har barnas beste i fokus. Vi er deltakende og gir rom for lek, medbestemmelse, vennskap, læring, humor og glede. Vi reflekterer over egen praksis, og har evne og vilje til endring og utvikling av egen kompetanse og eget verdigrunnlag.

Alle voksne forebygger og stopper diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

  • Trygg tilvenning tilpasset hvert enkelt barn
  • Tilby gode lekemiljøer ute og inne for å øke barnas sosiale kompetanse
  • Språkstimulering
  • Uteliv og turer tilpasset de ulike aldersgruppene
  • Samarbeid mellom avdelingene
  • Utvikling av personalets kompetanse ved bruk av nyere forskningsteori

  • Å utvikle gode relasjoner med omsorg, trygghet og anerkjennelse.
  • Vi vil at leken skal dominere hverdagen.

Vi serverer lunsj tre dager i uka.