Aktiviteter hos Hamar Frivilligsentral

 • Advokatvakt
 • Barnetreff med aleneforeldre
 • Barnevakt og reservebesteforeldre
 • Boken kommer - bøker levert hjem for de som ikke kan komme seg til biblioteket
 • Brosjyre: Verdt å vite for deg over 60 
 • Bær/fruktformidling
 • Damegruppe
 • Diverse aktiviteter for de frivillige
 • Frivillighetsdagen
 • Frivillighetstreff
 • Frokostgrupper
 • Følgetjeneste til aktiviteter
 • Hyggegrupper/aktivitetsgrupper - for beboere på eldresenter/omsorgsboliger
 • Håndarbeidsgruppe - hver 14. dag (partallsuke)
 • Innkjøp/ærend
 • Internasjonal 17. mai kafé
 • Midt i sentrum - ungdomsklubb i sentrum for ungdom i alderen 14-18 år
 • Språk-kafé i samarbeid med Røde Kors tirsdag kveld
 • Språkopplæring i samarbeid med Voksenopplæringen/NAV
 • Telefonvakt - mellom kl 10 og 13 på hverdager. Frivillige formidler oppdrag i regi av Frivilligsentralen og Pensjonisthjelpen.
 • Telefonvenn
 • Treffpunkt (sosial damegruppe) - hver 14. dag (oddetallsuke)
 • Treffsted for de som har mistet sin livspartner
 • Turvenn
 • 8. mars arrangement

Se mer på Hamar Frivilligsentral sine sider

Aktivitetskalender

Du finner alle aktiviteter i regi av Hamar Frivilligsentral på nettstedet/appen Frida.

Gå til FRIDA for å se arrangementer

I appen kan frivillige, pårørende og brukere melde inn behov som frivillige løser.