Et hjem har ikke bare fire vegger men det handler like mye om hvordan du har blitt vant til å leve. Det handler om nabolag og nærområdet ditt. Hva er viktig for å trives i hverdagen din og hvilke tjenester og servicetilbud mener du er viktige for deg i årene som kommer?

Ved hjelp av små tilpasninger kan du få et hjem som er tryggere og som bidrar til en enklere hverdag. 

 • Alle hovedfunksjoner på inngangsplanet
 • Sørg for god belysning
 • Fjern tepper på gulvene
 • Sklisikring i trapp og på bad

I tillegg er det mulig å benytte seg av teknologiske hjelpemidler.

 • Smart belysning/lyspærer med bevegelsessensor
 • Robotteknologi som gressklipper eller støvsuger

Skal du pusse opp boligen din kan det være greit å tenke på:
 • Trinnfri adkomst til boligen
 • Terskelfritt mellom rom
 • Bredere dører
 • Gulv som ikke er glatte

En bolig skal kunne fungere i ulike livsfaser. Tenk derfor igjennom om boligen vil fungere om livssituasjonen din skulle endre seg.
 
 • Tenk langsiktig - vil jeg klare å ivareta boligen min?
 • Nabolaget - hva er viktig for deg å ha i nærheten av hjemmet?
 • Transport - hvilke alternativer har du for å komme deg til butikk, aktiviteter og venner?

I enkelte tilfeller kan kommunen bistå med finansiering. De fleste ordninger er økonomisk behovsprøvd. 

Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne, og behov for å bygge om boligen for å bli boende? Da kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt. Tilskuddet kan dekkedeler av kostnader til faglig bistand til prosjektering, det vil si honorar til arkitekt eller annen fagkyndig.

Husstander, enkeltpersoner og eldre med dokumentert nedsatt funksjonsevne og som har behov for å tilpasse boligen sin for å kunne bli boende i boligen over tid, kan søke tilskudd. Ordningen er økonomisk behovsprøvd. 

 • Startlån til tilpasning, utbedring eller kjøp av bolig

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp og utbedring av bolig, og som ikke har mulighet til å spare.