Plasser som kan leies

  • Stortorget
  • Plassleie tivoli og sirkus  
  • Ankerskogen idrettspark 
  • Koigen 
  • Leie av gategrunn for  mobilt salg/uteservering/15 m2 
  • Leie av gategrunn til arrangementer
  • Tekniske tjenester/forbruk strøm i tilknytning til leie av gate/torg                    
  • Strømforbruk, fakturert etter forbrukte kwh, gjelder også plattinger på    
  • Gebyr for godkjenning av skiltplaner og gravearbeider   

Priser