Hamar kommune har eierinteresser i en rekke selskaper og kommunale foretak (KF).

Her kan du se oversikten som figur: 

Klikk på figuren for lenke til pdf-visning med bedre oppløsning. Alternativ informasjon om hvilke selskap Hamr kommune har eierinteresser i, ligger i eiermelding, del 2 under figuren.
Oversikt over Hamars eierskap i selskaper og foretak. Aksjeselskap heleid: Hamar Olympiske Anlegg AS,  Aksjeselskap  deleid: AVR Institute AS (66 %), Hias How2o (49,93 %), Mjøsanker AS (33,2 %), Innlandet Energi Holding AS (22,06 %), Klosser Innovasjon AS (9,6 %),,Nordavind DC Sites AS (7,7 %), Hamar Troll AS (4,4 %), Kinoalliansen AS (3,7 %), Norsk Bane AS (< 1 %),AS Oplandske Dampskibsselskap (< 1 %),  Interkommunale selskap (IKS):   Hias IKS (52 %), Sirkula IKS (30 %), Revisjon Øst IKS (17 %) og Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (7 %), Interkommunale samarbeid (§ 27): Hedmark IKT (32,2 %), Hedmarken Brannvesen, Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning, Hedmarken interkommunale legevakt (37 %), Interkommunal arkiv Opplandene, Kommunale foretak: Ankerskogen Svømmehall Hamar KF og Hamar kino. KF

Dokumenter

Hamar kommunestyre vedtok 25. september 2019 en revidering av kommunestyrets eiermelding.  I del 1 finner du generelle føringer for hvordan kommunen skal opptre som eier, føringer for styrevalg mv. I del 2 finner du føringer kommunen har vedtatt for eierskapet i det enkelte selskap.

Formannskapet har ansvaret for den løpende politiske oppfølgningen av kommunens eierinteresser, med mindre saken er av en karakter som gjør at den må behandles av kommunestyret.

Eiersekretariatet

Kommunedirektøren har opprettet et eiersekretariat med ansvar for å følge opp kommunens eierskap i selskaper og foretak.

Sekretariatet har blant annet ha ansvar for:

  • å saksbehandle og tilrettelegge for politiske vedtak i eiersaker
  • å bistå ordfører og andre i å utøve eierstyring på vegne av kommunen, herunder forberede og delta i generalforsamlinger og eventuelle eiermøter
  • å ivareta dialog mellom kommunen og selskapene utenom generalforsamling
  • Vedlikehold av kommunens eiermelding. Dette innebærer at det er eiersekretariatet som er kommunens kontakt ut mot selskapene.  


Vi ber derfor om at henvendelser til kommunen, som gjelder Hamar kommune som eier i et selskap eller en virksomhet, rettes til:

Hamar kommune v/eiersekretariatet
pb. 4063, 2306 Hamar
eller e-post: postmottak@hamar.kommune.no

Sekretariatet består av: