Skolefritidsordningen - SFO

SFO er et tilbud til elever før og etter vanlig skoledag. Tilbudet gjelder alle elever på 1 - 4. trinn. For elever med særskilte behov, er det også et tilbud på 5. - 7. trinn.

Se undersidene for åpningstider, planleggingsdager og mer informasjon.