Hamar kommune har byggesaksvakt fra kl 9.00 -11.00 og fra 11.30 - 13.00, alle hverdager med unntak av annenhver onsdag (i ulike uker).

Byggesaksvakta tilbyr veiledning rundt byggesaker, og den er tilgjengelig for henvendelser på telefon og e-post.