Du kan søke om førstegangsseksjonering selv, og du trenger ikke fagkunnskap for å søke.

Er det flere bygninger på tomten, må du ta med alle i søknaden.

1. Fyll ut skjema for førstegangsseksjonering

 

Hvis ikke de som eier eiendommen signerer i skjemaet, må du legge ved en original fullmakt. 

Legg ved situasjonskart over eiendommen.

Lenke til kommunens kartløsning

Et situasjonskart viser

 • grensene til eiendommen
 • omrisset av bebyggelsen
 • gårdsnummer og bruksnummer

Legg ved plantegninger for alle etasjene.

 

Plantegningene må inneholde:

 • markering av de ulike seksjonene med ønsket seksjonsnr.
 • gårdsnummer og bruksnummer
 • informasjon om hva de ulike rommene skal brukes til. 

Hvis deler av bebyggelsen skal være tilleggsdeler til seksjonene, må du markere dette i plantegningene. En tilleggsdel er arealet som ligger utenfor hoveddelen av seksjonen, for eksempel en bod eller garasje utenfor leiligheten din. Marker tilleggsdelene med TB (tilleggsareal bygning) og seksjonsnummer på plantegningen.
Du kan lage egne plantegninger, eller få en arkitekt til å tegne dem for deg.

Dersom det er ønskelig at en eller flere seksjoner skal ha eget uteareal må dette fremgå av søknaden, og det må legges ved utfylt rekvisisjon av oppmålingsforretning av uteareal:

Skjema finner du her.

2. Fordel de nye seksjonene


3. Lag vedtekter til sameie

 • For at kommunen skal kunne opprette et eierseksjonssameie må du lage vedtekter for sameiet. Minstekravet til vedtektene er at det står hvilken eiendom vedtektene gjelder for, og hvor mange som skal sitte i styret. Vi anbefaler å lage vedtekter som inneholder mer enn minstekravet. 


4. Tinglysingssperre

 • Har du en urådighet tinglyst på eiendommen, må den som står som eier av disse, samtykke til søknaden din. Hvis du er usikker på om du har dette, kan du kontakte Kartverket.
 • Kontakt Kartverket om tinglysningssperre.


5. Lever søknadsskjemaet med vedlegg

 • Lever søknadsskjemaet med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte. Du kan ikke levere dette digitalt, siden vi må ha originale signaturer.

Postadresse: Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar
Besøksadresse: Vangsvegen 51, 2317 Hamar. 

Kontakt

Dersom du er usikker på om seksjonering eller tegninger er riktig utfylt kan du sende dette på epost til Terje Andreassen  eller Knut Ole Skjefte  så kan vi ta en rask kontroll og gi tilbakemelding på om det er noe som må endres på før originale seksjoneringsdokumenter sendes inn. 

Dersom det skal måles opp uteareal for eierseksjoner kommer det ekstra gebyr (se under "Hva koster det"). 

 • Vi behandler søknaden innen 12 uker og sender saken til Kartverket for tinglysing. Deretter sender vi alle dokumentene tilbake til søker sammen med matrikkelbrev og faktura. 
 • Dersom dere skal fordele utearealer, må vi gjennomføre en oppmålingsforretning etter matrikkelloven før vi kan sende dokumentene til tinglysing. Det kan ta opp til 16 uker å gjennomføre oppmålingen. 

 Er eiendommen allerede er seksjonert, er det reseksjonering du må søke om.

Vi sender faktura til den som søker. Du kan ikke endre mottaker av faktura.
 

Hvis saksbehandlingen tar mer enn 12 uker får du 25 prosent rabatt for hver påbegynte uke.

Se priser under.