- Vi fikk mange søknader i år, og det er gledelig å kunne fortelle at vi har klart å finne plasser gjennom utvidelser i eksisterende barnehager, sier leder for barnehagene, Anita Karlsen.