Bestill time

Avbestill time

Andre henvendelser

Grunnvaksine til barn og unge

Grunnvaksiner til barn og ungdom gis på helsestasjonene våre og gjennom gjennom skolehelsetjenesten

Reisevaksiner

Det er flere reisemål der det anbefales vaksine før man drar. Det er viktig å tenke på vaksine både i forbindelse med kortere ferieturer og langtidsopphold i utlandet.

  • Husk å tenke på vaksine i god tid! Vi anbefaler å bestille time minimum to måneder før reise.
  • Sjekk hvilke vaksiner du har og hvilke du trenger der du skal reise (se under "Linker" "hvilke vaksiner har jeg" og "hva trenger jeg av vaksiner")
  • Hvis du tar medisiner, bør du først sjekke med legen din om du kan ta vaksine før du bestiller time. Medbring gjerne til timen en oversikt over de medisinene du bruker.
  • Er du under behandling med immundempende medisiner, som f.eks cellegift eller andre immundempende medisiner, er det ekstra viktig at du forhører deg med behandlende lege om hvilke vaksiner du kan ta før du kommer til vaksinetimen.

Koronavaksine

Det viktigste du kan gjøre for å beskytte deg selv mot å bli alvorlig syk av korona, er å ta koronavaksine. Du kan bestille time øverst på denne siden ved å klikke deg inn på "Bestill time".

Dersom vaksine mot koronavirus og influensa ikke gis samme dag, bør det gå minst 7 dager mellom vaksinasjonene.

Influensavaksine

Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år for å være beskyttet, fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Effekten av vaksinen avtar også over tid. 

Du tar influensavaksinen fortrinnsvis hos fastlegen din. Det er også mulig å få influensavaksine på apotek.

De som ikke har anledning til å få vaksine hos fastlege, eller som ikke har fastlege i området, har mulighet til å få vaksine gjennom smittevernkontoret på Hamar rådhus.

Årets influensavaksinering vil starte i uke 43. Dersom vaksine mot koronavirus og influensa ikke gis samme dag, bør det gå minst 7 dager mellom vaksinasjonene.

Vaksine mot lungebetennelse 

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer over 65 år tar vaksine mot lungebetennelse (pneumokokksykdom) hvert 5. år. Antistoffmåling før revaksinasjon er ikke nødvendig.

I tillegg anbefales vaksinen til personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret, og ved flere sykdommer som gir økt risiko for lungebetennelse (pneumokokksykdom). 

Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

Hamar kommune tilbyr gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse for alle VG2 og VG3-elever (18- og 19-åringer). Tilbudet gjelder også for lærlinger. Vaksinering har foregått på de videregående skolene i Hamar.

Tuberkulosekontroll

Hvis du kommer fra et land som har mye tuberkulose og skal oppholde deg mer enn tre måneder i Norge, er kontrollen obligatorisk. Dette gjelder også hvis du jobber innen helse- eller barneomsorg og har vært på reise i noen av disse landene mer enn tre måneder og hvis du har jobbet i helsevesenet i disse landene.

Les mer om tuberkulosekontroll

Andre vaksiner

  • Smittevernkontoret tilbyr vaksine mot skogflåttencefalitt og gir oppfriskningsvaksiner for voksne, samt vaksine mot hjernehinnebetennelse for ungdom.
  • Oppfriskningsvaksine for kikhoste tas fortrinnsvis hos fastlege. 

Hvilke vaksiner trenger voksne?

Ikke alle vaksinene du tar som barn gir livslang beskyttelse. For noen av vaksinene er det behov for oppfriskningsdoser. Noen vaksiner anbefales også til eldre fordi alder utgjør en risiko for alvorlig forløp av noen sykdommer.

På FHI sine nettsider kan du se hvilke vaksiner du trenger som voksen

Priser