Hva kan vi bistå med?

  • Kartlegging og utredning av personer med mistanke om demens i eget hjem/institusjon
  • Oppfølging av personer med demens og pårørende
  • Samarbeid med fastlegene
  • Samarbeid med andre aktuelle instanser i kommunen og i spesialisthelsetjenesten
  • Undervisning og veiledning av helsepersonell/pårørende
  • Bidra med gjennomføring av pårørendeskole/kurs
  • Kartlegging/søknad/oppfølging av kognitive hjelpemidler
     

Omsorgsboliger for personer med demens

Hamar kommuner har omsorgsboliger for personer med demens. 

Klukstuen omsorgsboliger 
Finsalhagen omsorgsboliger

Andre tjenester for personer med demens

Hjemmesykepleie
Dagaktivitetstilbud