Hva kan vi bistå med?

  • Kartlegging og utredning av personer med mistanke om demens i eget hjem/institusjon
  • Oppfølging av personer med demens og pårørende
  • Samarbeid med fastlegene
  • Samarbeid med andre aktuelle instanser i kommunen og i spesialisthelsetjenesten
  • Undervisning og veiledning av helsepersonell/pårørende
  • Bidra med gjennomføring av pårørendeskole/kurs
  • Kartlegging/søknad/oppfølging av kognitive hjelpemidler
     

Omsorgsboliger for personer med demens

Hamar kommuner har omsorgsboliger for personer med demens. 

Klukstuen omsorgsboliger 
Finsalhagen omsorgsboliger

Kurs for pårørende til personer med demens

Du kan lese mer om tilbudet på denne siden.

Andre tjenester for personer med demens

Hjemmesykepleie
Dagaktivitetstilbud