Hamar kommune tilbyr 12 timer gratis oppholdstid etter skoletid, fordelt på alle ukedager. Oppholdstiden vil variere noe fra skole til skole, men det betyr fra skoleslutt til ca kl 15.30 hver dag. Mer informasjon om tilbudet kommer fra skolen din. 

Oppholdstid i skolens ferier vil være begrenset. Se tabell under (kommer snart). 

Hva hvis jeg har behov for større plass?

Hvis du har behov for at barnet er på SFO mer enn 12 timer oppholdstid som er gratis, må du vurdere hvor mange dager du har behov for plass. Se tabell under.  

Oppholdstid i ferier/elevens fridager for de med gratis plass er fra kl 08.30-15.30.

Oversikt over plasser/dager for 1.- 3. trinn
Plasskode og beskrivelseTid i vanlige ukerTid i høst-, vinter- og sommerferieTid julTid påskeElevens fridager
SFO G 1. -3. tr. 5 hele dagerAlle dager hele åpningstidenAlleAlleAlleAlle
SFO G 1. -3. tr. 4 hele dagerOppholdstid + 4 dager full tid4322
SFO G 1. -3. tr. 3 hele dagerOppholdstid + 3 dager full tid4322
SFO G 1. -3. tr. 2/3 hele dagerOppholdstid + 2/3 dager full tid3211
SFO G 1. -3. tr. 2 hele dagerOppholdstid + 2 dager full tid3211
SFO G 1. -3. tr. 1 hele dagOppholdstid + 1 dag full tid3211
SFO M GK Gratis oppholdstidFra skoleslutt til 15.30/15.452111
Kjøp av ekstra dagKan benytte full SFO dag den kjøpte dagen. Kan ikke kjøpe ekstra dag i ferier.
Oversikt over plasser/dager for 4. trinn
Tid i vanlige ukerTid i høst-, vinter- og sommerferieTid julTid påske
100% plassAlle dager hele åpningstidenAlleAlleAlle
80% plass4 dager full tid442
60% plass3 dager full tid332
50% plass2/3 dager full tid2/32/32
40% plass2 dager full tid222
Kjøp av ekstra dagKan benytte full SFO dag den kjøpte dagen. Kan ikke kjøpe ekstra dag i ferier. og/eller elevens fridager.