Vi hjelper deg med

  • Informasjon om alle kommunens tjenester og tilbud
  • Hjelp med ulike digitale tjenester 
  • Veilede deg gjennom ulike søknadsskjema (for eksempel barnehageplass, bostøtte, kommunal bolig) 
  • Oversikt over planer, møter og medvirkningssaker
  • Finne fram i kommunal og offentlig forvaltning
  • Vielser i rådhuset 
  • Skjenkeprøver

Hvis vi ikke kan svare på spørsmålet ditt eller løse oppgaven din hos oss, hjelper vi deg videre til riktig sted. 

Våre mest besøkte tjenester