Alle elever i Hamars ungdomsskoler skal møte utfordringer og mestringsopplevelser enten på skolen eller på alternative læringsarenaer.

Dyktige lærere og funksjonelle skolebygg legger forholdene til rette for et godt arbeids- og læringsmiljø.