Lunden skole har et unikt og stort uteområde som byr på for variert aktivitet. Skolen er en helt ny og flott skole med plass til inntil 300 elever. Det nye skolebygget fra 2020 med egen flerbrukshall har vært bygget med et særlig fokus på klima og miljø.

Spesialpedagogisk avdeling

Lunden skole har en stor og veletablert spesialpedagogisk avdeling, hvor undervisning og aktivitet tilrettelegges den enkeltes forutsetninger og behov. Avdelingen gir tilbud til elever med særskilte behov i fra hele Hamar kommune. 

ALLE HØRER TIL på Lunden skole. Vår visjon forteller at her skal alle oppleve tilhørighet til et fellesskap. I tillegg til å være en sosialt inkluderende skole, skal også elevene oppleve mestring og utvikling faglig og personlig.

Vi vil utvikle elevene våre

Plakat for Lunden skoleSkole handler om mer enn fag. Vårt hovedmål er å bidra til og utvikle elevene våre til hele mennesker som har gode forutsetninger for å fungere i samfunn og felleskap.

Ansatte, elever og foresatte har derfor blitt enig om et verdigrunnlag bestående av fem egenskaper som er viktige for å utvikle seg, være en god samfunnsborger samt takle og lykkes i livet.

Verdiene våre skal elevene møte og utfordres på hver eneste dag, hele skoleåret. Verdigrunnlaget legger også føringer for hvordan vi skal være mot hverandre på skolen og skal derfor bidra til et trygt og godt skolemiljø. 

Ofte stilte spørsmål