Når du sletter seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men samme andel av grunneiendommen som du hadde i den seksjonerte eiendommen.

  • Søknaden må være signert av alle eiere (hjemmelshavere).
  • Når det finnes boliger i sameiet, og flere enn én person er hjemmelshaver i sameiet, må du legge ved en erklæring om at den enkelte hjemmelshaver ikke har eksklusiv bruksrett til en enkelt bolig. Det må komme fram hva som er årsaken til at seksjoneringen skal slettes.
  • Eierseksjonsloven § 3
  • Rundskriv for tinglysingen, 12.4, problemstilling 4
  • Hvis det er tinglyst pant eller urådighet i eiendommen, må du legge ved skriftlig samtykke fra panthavere eller urådighetshavere.
  • Både erklæring og samtykke må være på papir, i original form.

1. Skriv ut og fyll ut skjemaet 

Skjemaet finner du her. (PDF, 94KB)

  • Alle seksjonseiere må skrive under på skjemaet
  • Eventuelle fullmakter må sendes inn. Disse må være bekreftet rett kopi, og kan ikke være eldre enn 6 måneder.

2. Send skjemaet

Lever skjemaet til oss per post eller ved oppmøte. Det kan ikke leveres digitalt, da vi må ha originale signaturer.

Postadresse: Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar
Besøksadresse: Vangsvegen 51, 2317 Hamar.
 

Du får svar innen 6 uker.

Det koster ingenting å slette seksjonering.