HR har oppgaver innen følgende områder

  • Avdelingen ivaretar og videreutvikler den overordnede arbeidsgiverstrategien, herunder lederutvikling, lederstøtte og endringsprosesser, rekruttering, on-boarding
  • Avdelingen er en faglig støtte for kommunens ledere på personalfunksjonene, råd og veiledning på lov- og avtaleverk innenfor HR/personalområdet . Rekruttere – utvikle – anvende – avslutte
  • Ansvarlig for oppdaterte prosedyrer på HR/personalområdet (EQS)
  • Avdelingen leder og følger opp forhandlinger om ansattes lønns- og arbeidsvilkår
  • Administrativt ansvarlig for tillitsvalgtordningen, vernetjenesten, administrasjonsutvalget og HAMU.

Våre rekrutteringssider