Bylab

Vi vil involvere innbyggerne i utviklingen av Hamar! I Bylab synliggjør vi planer og prosjekter, og inviterer til dialog og medvirkning. Med bruk av Bylab sørger vi for at vi har en transparent kommune der vi samhandler på tvers av fagmiljøer; med private, med andre offentlige og med innbyggerne.