Bylab

Det er behov for å involvere innbyggerne i utviklingen av Hamar. I Bylab synligjør vi planer og prosjekter og inviterer til dialog og medvirkning.

Med bruk av Bylab sørger vi for at vi har en transparent kommune der vi samhandler på tvers av fagmiljøer; med private, med andre offentlige og med innbyggerne.