Generelt

  • Alle eiendommer som er tilknyttet offentlige vann- og avløp, har private stikkledninger (vann- og avløpsrør) som er huseiers eiendom og ansvar.  Grensen mellom det private og det offentlige vann- og avløpsanlegget er i tilkoblingspunktet på offentlig ledning. Ledninger fra husvegg til og med tilknytning på offentlig ledning, er altså private.
  • Noen eiendommer har deler av stikkledningene sine felles med andre eiendommer, disse ledningene er også private og er brukernes ansvar.

Hvem har ansvar?

Når en felles privat stikkledning må utbedres, anser kommunen alle som er tilknyttet denne som ansvarlige. Dette gjelder uansett om den enkelte bruker er medeier i anlegget eller ikke, og uansett om det foreligger tinglyst erklæring om ansvarsforholdet eller ikke.

Når felles private stikkledningsanlegg etableres, tinglyses som regel en erklæring som beskriver hvem som omfattes, ansvarsforhold, plikter og rettigheter. Tinglyste erklæringer ligger hos Kartverket.