Hamar Naturskole eies av Hamar kommune, samtidig som vi har et tett samarbeid med lokale aktører innenfør miljø og klima. Vi er avhengig av eksterne samarbeidspartnere økonomisk - ta gjerne kontakt!

Vi er aktive på Facebook - besøk gjerne siden vår for å se alt det spennende vi driver med! 

Om oss

 • Hamar Naturskole møter alle barna i Hamar i barnehagen- og skolens nærmiljø og tilbyr også undervisning for nærliggende kommuner. 
 • Vi tilbyr en rekke kurs for barnehageansatte og lærere. 
 • Naturskolen har tilbud om undervisning for elever med individuell opplæringsplan i vår Alternativskole. Se mer informasjon på egen underside
 • Vår undervisning bygger på læreplan LK20 og rammeplan for barnehagene. 
 • Folkehelse, demokrati og FN's bærekraftsmål er grunnpilarer i vårt arbeid.
 • Skolen legger til rette for ulike praktiske tilnærminger til lærestoffet der elevene kan undre seg, sanse, forske og bruke hele seg i innlæringen.

Hovedområder

 • Undersøkelser, observasjon og kartlegging av naturmiljøer i skog og vann
 • Realfag
 • Klima, energi, miljø og avfallshåndtering
 • Kulturminner
 • Friluftsliv, med aktiviteter knyttet opp til skolens nærmiljø
 • Urbant landbruk