Hamar Naturskole formidler kunnskaper om naturen og dens sammenhenger i den hensikt å gi elever i grunnskolen og ansatte i skole og barnehage innsikt, respekt, engasjement og kunnskaper om natur, miljø friluftsliv og kulturminner.

Hamar Naturskole eies av Hamar kommune og har ingen egne elever, men betjener klasser og grupper i skole og barnehage med praktiske opplegg i naturen. Vi betjener ca. 18.000 barnehage og skolebarn i løpet av året i tillegg til at vi kurser ca 1200 barnehageansatte og lærere.

Naturskolens formål er å styrke den faglige undervisningen der naturen kan brukes som undervisningsarena.

Skolen

  • Er aktiv i å bevare og utvikle nærmiljø i forhold til aktiviteter, trivsel og miljø
  • Viser omtanke for andre mennesker på en særskilt måte
  • Bidrar gjennom sitt engasjement for bærekraft til en positiv forskjell
  • Er en inspirasjon for andre innen bærekraft

Hovedområder

  • Undersøkelser, observasjon og kartlegging av naturmiljøer i skog og vann
  • Klima, energi, miljø og avfallshåndtering
  • Kulturminner fra vikinggraver til skipsfartens historie på Mjøsa
  • Friluftsliv, med aktiviteter knyttet opp til skolens nærmiljø