Kommunedirektøren er øverste administrative leder i kommunen.

Kommunedirektøren rapporterer og legger frem forslag (i alle typer saker) til  de ulike folkevalgte organene. Etter at et vedtak er fattet, har kommunedirektøren ansvaret for gjennomføringen av vedtakene.

Kommuneplanen og årlige handlings- og økonomiplaner, samt årsberetningen er kommunens viktigste styrings- og rapporteringsverktøy. 

Osmund Kaldheim er kommunedirektør i Hamar kommune. 

Delegering fra kommunedirektør

Kommunalområder

Kommunalområdene organisert under kommunedirektøren: 

Kommunen har en administrasjon med stabsfunksjoner. (Se undermenyer)

Tjenestene som ytes av kommunalområdene (og stabene) er presentert enkeltvis på nettsiden vår og nås via hovedmenystrukturen i toppen - eller via søk på nettsiden. 

Hamar kommune har totalt cirka 3000 ansatte.

Ansatte

For tiden har vi ingen åpen søkebase som viser alle kommunens ansatte her på nettsiden.  Søk etter en ansatt, vil derfor bare gi treff dersom vedkommende har ansvar for en tjeneste, som er omtalt på nettsiden. Ofte er det da leders navn som kommer opp eller en felles vakttelefon.  

Funksjonen vi  tidligere hadde med søk etter ansatte, er tatt av siden fordi den ikke var godkjent sikkerhetsmessig. Innbyggerservice er behjelpelige med å finne ansatte: Telefon 62 56 30 00 på hverdager 9.00-15.00.