Verdiene vi jobber etter

Hamar kommune har fire verdier, som skal ligge til grunn for vårt arbeid. De fire verdiene er åpen, modig, pålitelig og helhetlig.

Åpen. Hamar kommune er til for alle.

Vi er åpne når:

 • vi skaper tilhørighet og møter mennesker med respekt
 • vi lytter og tilrettelegger for medvirkning
 • vi deler informasjon og yter service
 • vi er tilgjengelige

Modig. Hamar kommune tør å gå nye veier.

Vi er modige når:

 • vi er handlekraftige
 • vi er utviklingsorienterte
 • vi jobber offensivt med nye utfordringer
 • vi har mot til å ta store og små beslutninger

Pålitelig. Hamar kommune kan du stole på.

Vi er pålitelige når:

 • vi er ærlige og troverdige 
 • vi er kompetente og opptrer ryddig
 • vi er lojale til organisasjonen 
 • vi opptrer forutsigbart

Helhetlig. Hamar kommune opptrer helhetlig.

Vi er helhetlige når:

 • vi opptrer samordnet og koordinert 
 • vi samarbeider og tar ansvar for felles mål
 • vi deler kunnskap med hverandre 
 • vi ser vårt arbeid i en større helhet 

Kommunens visjon

HAMAR – Innlandets urbane hjerte 

Fem hovedmål er satt opp i vår kommuneplan, og de gjelder fram mot år 2030:

 1. I 2030 er Hamar den viktigste byen i og for Innlandet.
 2. I 2030 er Hamar en kunnskapsby med landsledende utdanningstilbud, rikt næringsliv og stor innovasjonskraft.
 3. I 2030 er Hamar en bærekraftig kommune, hvor det er lett  å leve miljøvennlig. 
 4. I 2030 er Hamar en av landets beste kommuner for barn  og ungdom.
 5. I 2030 er Hamar en trygg og inkluderende kommune med rom for alle.

Tilbake til forsiden: Jobbe hos oss