Hvis du eier en eiendom i Hamar kommune, betaler du eiendomsavgifter til kommunen. Du velger selv om du vil betale eiendomsavgiftene hvert kvartal eller hver måned.

Informasjon om årets første faktura

Til deg som får fire fakturaer i året: Du får som vanlig årets første faktura i februar, med forfall 21. mars. Denne fakturaen er oppdatert med nye priser på alle områder, og nytt forskudd på vann og avløp ut fra det du leste av på vannmåleren før jul. I tillegg kommer avregningen på vann og avløp for 2023.  

Til deg som får månedlig faktura: Du får årets første faktura i januar, med forfall 21. februar. Denne fakturaen er oppdatert med nye priser på alle områder, unntatt forskudd på vann og avløp for januar. På fakturaen for februar med forfall 21. mars betaler du forskudd på vann og avløp for både januar og februar, ut fra det du leste av på vannmåleren før jul. I tillegg kommer avregningen på vann og avløp for 2023. 

Vil du ha faktura hver måned?

Fakturaen blir som standard sendt ut fire ganger i året, men du kan selv velge å få månedlig faktura. For å endre logger du inn på "Min side". Gå til "Mine eiendommer" og "Fakturahyppighet" for å endre fra 4 til 12 terminer. 
Hvis du trenger hjelp til å endre kan du kontakte innbyggerservice.

Gå til Min side


Forklaring til fakturaen

Forskudd: For vann og avløp betaler du et forskuddsbeløp per m3 hver termin. Forskuddet er beregnet ut fra forbruket du leste av på vannmåleren i fjor. Du betaler forskudd for samme mengde vann (m3) i år som du brukte i fjor.

Hvis du lurer på hva som er normalt forbruk, kan vi som en tommelregel si at ca 50 kubikk vann per person i huset, er et helt normalt årsforbruk. 

Abonnementsgebyr (fast beløp): Du betaler også et fast årlig gebyr for vann og avløp, som deles på antall terminer.

På fakturaen med forfall i mars kommer det i tillegg en avregning for bruk av vann og avløp ut fra faktisk forbruk i fjor - det du leste av på vannmåleren ved nyttår. Hvis du har brukt mer enn du har betalt forskudd for, vil derfor denne fakturaen være høyere enn ellers - og det blir motsatt hvis du har brukt mindre vann enn det som er betalt forskudd for. Da blir beløpet lavere.

Prisene på renovasjon avhenger av størrelsen på restavfallsdunken. Hvis du mener at dunken er for liten eller for stor, må du kontakte Sirkula for å endre størrelsen. Hjemmekomposterer du, får du noe i fratrekk i prisen.

Kontakt Sirkula

Avgifter for feiing og tilsyn betales årlig, også de årene feieren ikke kommer. Har du spørsmål om feieavgift, må du kontakte Hedmarken brannvesen på tlf. 40 00 79 99 eller e-post: postmottak@hedmarken-brannvesen.no.

Alle som er eier av en eiendom, får en egen skatteseddel i februar som viser hva eiendomsskatten er og hvordan den er regnet ut. Det er Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger som utgangspunkt for utregning av eiendomsskatten i Hamar.  Selve skattesatsen er i år 4,0 promille.

Eiendomsskatt kan du lese mer om her. 

Eiendomsavgifter som i sum blir mindre enn kr 1000,- pr. år betales kun første termin i året. 

Vanlige spørsmål til fakturaen

Hvis du har fire terminer, kommer regningene med følgende frister: 

21. mars - 21. mai - 21. august - 21. november.

Hvis du har valgt 12 terminer, er forfallsdato den 21. i hver måned.

Du kan se alle fakturaene dine fra kommunen inne på Min Side. 

Lenke til Min Side

På Min Side finner du informasjon om eiendommene dine, med oversikt over eiendomsavgifter, eiendomsskatt, vannforbruk, feiing og tilsyn med mer. Her kan du også sammenligne nyeste faktura med tidligere fakturaer.

Bare en i hver husstand får fakturaen, så ser du den ikke, sjekk med den du bor sammen med.

Prisene på renovasjon avhenger av størrelsen på restavfallsdunken. Hvis du mener at dunken er for liten eller for stor, må du kontakte Sirkula på tlf. 62 54 37 00 eller e-post: post@sirkula.no.
 

Avgifter for feiing og tilsyn betales årlig, også de årene feieren ikke kommer.

Kontakt Hedmarken brannvesen for spørsmål om feiing og tilsyn.

Det er ofte megler som foretar oppgjøret mellom kjøper og selger ved salg. Hvis ikke må kjøper og selger ordne dette seg imellom. Ta kontakt med megler hvis du er usikker på hvem som fordeler fakturaen ved overtakelse midt i en termin.
 
Fakturaen sendes automatisk til ny eier så snart denne er registrert på adressen.

Forskuddet du betaler er beregnet ut fra forbruket ditt i fjor. Hvis du tror du kommer til å bruke mer eller mindre vann enn du betaler forskudd for, kan du gi beskjed til kommunen for å få endret forskuddsbeløpet. 

Abonnementsgebyret skal dekke faste kostnader som er uavhengig av produsert vannmengde. Kommunen må ha tilbud til alle abonnenter, uansett vannforbruk. Gebyret skal dekke kommunens kostnader til drift, vedlikehold og fornyelse av ledningsnettet.

Tips til å redusere eiendomsavgiftene

Hvis du kan ha en mindre beholder, ta kontakt med Sirkula for å endre størrelse.  

Har du barn under tre år, kan du få større restavfallsdunk til samme pris, siden bleier sorteres som restavfall. Du kan også få støtte til tøybleier som gir mindre restavfall. Les mer hos Sirkula

Lavere vannforbruk betyr både lavere kostnader og spart miljø. Her er noen tips til å bruke mindre vann: 

  • Monter sparedusj 
  • Dusj kortere og sjeldnere. Skru av vannet mens du såper deg inn. 
  • Begrens bruk av badekar. Badekar kan fort romme mer enn 200 liter med vann. Ta heller en kort dusj! 
  • Sett på oppvask- og vaskemaskin først når den er helt full. Er maskinen veldig gammel, bruker den som regel betydelig mer vann enn en ny. 
  • Reparer dryppende kraner og toaletter som lekker.  
  • Bruk spareknappen på toalettet. 
  • Ikke la vannet renne mens du pusser tennene. 
  • Sjekk vannmåleren nå og da, hold kontroll på vannforbruket ditt. 5o kubikkmeter per person i husstanden regnes som et normalt forbruk per år.  
  • Hvis vannmåleren går når alt vann er avskrudd, har du en lekkasje et sted. Ta kontakt med en rørlegger. 

Hvis du ønsker en mer forutsigbar økonomi, kan det være en fordel å dele opp fakturaen i 12 terminer slik at du får en faktura hver måned. Gå til "Min side" for å dele opp fakturaen.

Nye priser i 2024 

Fra 1. januar justeres prisene på kommunale avgifter, blant annet øker det faste årlige  gebyret for vann og avløp. Bunnfradraget for eiendomsskatt øker fra 220.000,- til 260.000,-. Alle som betaler eiendomsskatt får tilsendt skatteseddel som viser utregningen for sin eiendom. Det er Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger som er utgangspunkt for utregning av eiendomsskatten i Hamar. Markedsverdien justeres 1. januar, og kommunen benytter markedsverdien fra skattemeldingen for 2022.

Priser i 2023 og 2024
Priser20232024
Abonnementsgebyr vann (fast beløp)6591008,50
Forbruk vann per kubikkmeter42,2044,31
Abonnementsgebyr avløp (fast beløp)7411511
Forbruk avløp per kubikkmeter48,9353,82
Renovasjon, liten/medium/stor restbeholder2453/3784/56702195/3841/6584
Feiing405466
Tilsyn av pipe og ildsted (bolig)405466
Eiendomsskatt (bolig)4 promille4 promille

Prisliste