Hvis du eier en eiendom i Hamar kommune, betaler du eiendomsavgifter til kommunen.

Du kan selv velge 4 eller 12 terminer

Frem til nå har regninger på eiendomsavgift blitt sendt ut fire ganger i året. Nå kan du selv velge å få fakturaen 12 ganger i året. For å endre logger du inn på "Min side". Gå til "Mine eiendommer" og "Fakturahyppighet" for å endre fra 4 til 12 terminer. Hvis du ikke aktivt velger å gjøre en endring får du fortsatt 4 fakturaer i året.

Du kan gjøre endringen når som helst i året, men du må gjøre endringen innen den 20. februar for å få månedlig faktura med forfall fra mars. Hvis du trenger hjelp til å endre kan du kontakte Innbyggerservice.

Endre til 12 terminer


Forklaring til fakturaen

For vann og avløp betaler du et forskuddsbeløp hver termin. Beløpet er beregnet ut fra hva du leste av på vannmåleren i fjor. Det du betaler forskudd for i år, er samme mengde vann du brukte i fjor.

Hvis du lurer på hva som er normalt forbruk, kan vi som en tommelregel si at ca 50 kubikk vann per person i huset, er et helt normalt årsforbruk. 

På fakturaen med forfall i mars kommer det i tillegg en avregning for bruk av vann og avløp ut fra faktisk forbruk i fjor - det du leste av på vannmåleren ved nyttår. Hvis du har brukt mer enn du har betalt forskudd for, vil derfor denne fakturaen være høyere enn ellers - og det blir motsatt hvis du har brukt mindre vann enn det som er betalt forskudd for. Da blir beløpet lavere.

Prisene på renovasjon avhenger av størrelsen på restavfallsdunken. Hvis du mener at dunken er for liten eller for stor, må du kontakte Sirkula for å endre størrelsen. Hjemmekomposterer du, får du noe i fratrekk i prisen.

Kontakt Sirkula

Avgifter for feiing og tilsyn betales årlig, også de årene feieren ikke kommer. Har du spørsmål om feieavgift, må du kontakte Hedmarken brannvesen på tlf. 40 00 79 99 eller e-post: postmottak@hedmarken-brannvesen.no.

Alle som er eier av en eiendom, får en egen skatteseddel i februar som viser hva eienndomsskatten er og hvordan den er regnet ut. Det er Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger som utgangspunkt for utregning av eiendomsskatten i Hamar.  Selve skattesatsen er i år 4,0 promille.

Eiendomsskatt kan du lese mer om her. 

Eiendomsavgifter som i sum blir mindre enn kr 1000,- pr. år betales kun første termin i året. 

 

Vanlige spørsmål til fakturaen

Hvis du har fire terminer, kommer regningene med følgende frister: 

21. mars - 21. mai - 21. august - 21. november.

Hvis du har valgt 12 terminer, er forfallsdato den 21. i hver måned.

Du kan se alle fakturaene dine fra kommunen inne på Min Side. 

Lenke til Min Side

På Min Side finner du informasjon om eiendommene dine, med oversikt over eiendomsavgifter, eiendomsskatt, vannforbruk, feiing og tilsyn med mer. Her kan du også sammenligne nyeste faktura med tidligere fakturaer.

Bare en i hver husstand får fakturaen, så ser du den ikke, sjekk med den du bor sammen med.

Prisene på renovasjon avhenger av størrelsen på restavfallsdunken. Hvis du mener at dunken er for liten eller for stor, må du kontakte Sirkula på tlf. 62 54 37 00 eller e-post: post@sirkula.no.
 

Avgifter for feiing og tilsyn betales årlig, også de årene feieren ikke kommer.

Kontakt Hedmarken brannvesen for spørsmål om feiing og tilsyn.

Det er ofte megler som foretar oppgjøret mellom kjøper og selger ved salg. Hvis ikke må kjøper og selger ordne dette seg imellom. Ta kontakt med megler hvis du er usikker på hvem som fordeler fakturaen ved overtakelse midt i en termin.
 
Fakturaen sendes automatisk til ny eier så snart denne er registrert på adressen.

Forskuddet du betaler er beregnet ut fra forbruket ditt i fjor. Hvis du tror du kommer til å bruke mer eller mindre vann enn du betaler forskudd for, kan du gi beskjed til kommunen for å få endret forskuddsbeløpet. 

Abonnementsgebyret skal dekke faste kostnader som er uavhengig av produsert vannmengde. Kommunen må ha tilbud til alle abonnenter, uansett vannforbruk. Gebyret skal dekke kommunens kostnader til drift, vedlikehold og fornyelse av ledningsnettet.