Ledsagerbevis for funksjonshemmede fungerer slik at personer med fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming kan søke om å få ha med seg en ledsager på ulike kulturtilbud og offentlige transporter. Denne ledsageren går gratis med ledsagerbeviset.

  • Ledsagerbeviset gjelder for alle aldre og utstedes gratis
  • Ledsagerbeviset utstedes av Hamar kommune, kulturkontoret
  • Dette er et personlig kort for den funksjonshemmede
  • Ledsager går gratis inn, mens innehaver av kortet betaler gjeldende billettpris             
  • Fornyelse/vurdering av beviset foretas hvert 4. år.  Bruker må selv ta kontakt for fornyelse

Søknad

Det kan søkes om ledsagerbevis hele året, søknader behandles fortløpende.

Søk om ledsagerbevis

Det kan klages på vedtaket. Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven §28, 2. ledd påklages til det kommunale klageorgan.

Ofte stilte spørsmål

Har du mistet ledsagerbeviset trenger du ikke søke på nytt, men send navn og adresse som sms til 977 40 848.

I utgangspunktet gjelder ledsagerbevis med en ledsager, men det kan søkes om to ledsagere.