All kommunikasjon med skolen, slik som meldinger, fraværsregistrering med mer, skjer i Visma Flyt Skole. Foreldre kan bruke Visma Flyt Skole til blant annet å:

 • sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatte er riktig
 • gi samtykker
 • følge med på fravær, merknader og vurderinger som er ført på eleven
 • finne kontaktinformasjon til kontaktlærer
 • fylle ut søknader:
  • søke, si opp eller endre SFO-plass
  • permisjon fra pliktig opplæring
  • ulike typer fritak
 • sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass
 • se hvilke faggrupper og faglærere eleven har

Som foreldre vil dere ha tilgang til Visma Flyt Skole via nett og app. Nettløsningen (Hjemmeweb) og foresattappen har forskjellige funksjoner, se under. 

Nettløsning (Hjemmeweb)

Hjemmeweb er foreldreportalen til Visma Flyt Skole. 

Logg inn i Hjemmeweb / Visma Flyt Skole

Bruk ID- porten ved login. (BankID eller lignende). I nettløsningen vil all funksjonalitet for foreldre være tilgjengelig. Det gjøres oppmerksom på at du må godta «Generelt samtykke» for å kunne bruke alle funksjonene i løsningen. 

App  

Appen heter «Min skole - foresatt» og er levert fra Visma Software International AS. 
Appen kan lastes ned fra App Store for iPhone / iOS eller Google Play for Android.

Første gang du logger deg på i appen, må du logge deg på via ID-porten og velge din kommune. Du må deretter lage en egen pinkode for senere bruk. Foreldre som ikke har smarttelefon / nettbrett vil kunne få meldinger og varsler på e-post.  Informér skolen om du trenger å få varsler på e-post.