Solvang skole ligger sentralt i villastrøkene Solvang og Smeby med gangavstand for alle våre elever. Skolekretsens historie går tilbake til 1862 og tilhørte den gang, gamle Vang kommune, dagens Hamar, cirka to kilometer nord for Hamar sentrum. 

Skolen har i dag ca. 220 elever fordelt på 10 klasser og er en middels stor skole. Det er ca. 40 ansatte ved Solvang skole. Stabil arbeidsstab med høye faglige kvaliteter som er villig til å strekke seg langt for å lykkes. Vi ønsker å være en god skole for elever, lærere og foreldre og verdsetter felleskapet.

Våre uteområder

Vi har gode uteområder for lek og læring samt kort avstand til andre læringsarenaer som Børstad idrettsanlegg, Vangbana, Klukstuen bo og aktivitetssenter, Flagstadelva, og Klukhagaen skogsområdet.

Skolens verdigrunnlag

  • Miljøbevisste
  • Inkluderende
  • Trygge
  • Utforskende
  • Samarbeidende

Vi-skole

Solvang skole og SFO er en «Vi-skole». 

  • Våre elever 
  • Vår skole

Ofte stilte spørsmål