Solvang skole ligger sentralt i villastrøkene Solvang og Smeby med gangavstand for alle våre elever. Skolekretsens historie går tilbake til 1862 og tilhørte den gang, gamle Vang kommune, dagens Hamar, cirka to kilometer nord for Hamar sentrum. 

Skolen har i dag 213 elever fordelt på 10 klasser og er en middels stor skole. Det er ca. 40 ansatte ved Solvang skole. Stabil arbeidsstab med høye faglige kvaliteter som er villig til å strekke seg langt for å lykkes. Vi ønsker å være en god skole for elever, lærere og foreldre og verdsetter felleskapet.

Våre uteområder

Vi har gode uteområder for lek og læring samt kort avstand til andre læringsarenaer som Børstad idrettsanlegg, Vangbana, Klukstuen bo og aktivitetssenter, Flagstadelva, og Klukhagaen skogsområdet.

Skolens verdigrunnlag

  • Miljøbevisste
  • Inkluderende
  • Trygge
  • Utforskende
  • Samarbeidende

Skolens satsningsområder

Vi skal bidra til å utvikle elevenes grunnleggende faglige ferdigheter, slik at de kan bli aktive deltakere i egen læring og møte morgendagens samfunn på en best mulig måte.

Vi støtter og utvikler elevenes helhetlige sosiale kompetanse og står fram som en god skole med godt inkluderende læringsmiljø.  

Vi-skole

Solvang skole og SFO er en «Vi-skole». 

  • Våre elever 
  • Vår skole

Ofte stilte spørsmål