• Bergstien i Furuberget

En av de mest populære stiene i Furuberget, er Bergstien. Denne går nesten på utsiden av skogen mot Mjøsa og gir et fantastisk utsyn over innsjøen. Stien har utgangspunkt nederst i Furuberget og ender ved kalkbrenneriet. Man kan så fortsette veien videre ned til bunnen av bakken, gå jernbaneundergangen og ta gangveien langs Mjøsa tilbake til gapahuken. Her er det en fin rasteplass. Parkering utenfor bommen innerst i Snekkerstuvegen og så 300 meter å gå på skogsvei til gapahuken.

  • Bygdeborgen i Furuberget

En bygdeborg er et enkelt festningsanlegg. Festningsanleggene ble bygd på markerte høyder og koller i terrenget som var lette å forsvare. Oppe på steinmurene og vollene har arkeologiske utgravninger vist at det kan ha stått palisader av tømmerstokker. Det er påvist både hustufter og brønner inne i bygdeborgene. Trolig var borgene primært ment som tilfluktssteder for bygdas gamle, kvinner, barn og husdyr mens de våpenføre prøvde å stanse fienden. Bygdeborgen i Furuberget ligger helt ute på spissen av skogområdet, mot Mjøsa. Utgangspunkt: P-splassen på Hedmarkstoppen (flott utsikt over Mjøsa og Hedemarksbygdene) og på god sti gjennom hele Furuberget. Ca ½ time å gå.