Lekeplasser

Det er ca 50 vel-lekeplasser i Hamar.

Ønske om isbane

Hamar kommune oppfordrer hver høst alle velene i Hamar om å sende inn en søknad hvis de vil ha isbane i sitt område. Les mer på nettsiden for skøytebaner.