Hvem har ansvar for lekeplassene?

  • Det kan være ulike eiere av plassen, og kommunen har begrenset driftsansvar.
  • Kommuneentreprenøren har ansvaret for klipping av gress og utfører den årlige kontrollen av lekeapparatene.
  • Kommunen kan ta ned apparater i uforsvarlig stand, men erstatter dem ikke.
  • Kommunen skal alltid godkjenne nytt innhold på en lekeplass før det kjøpes.
     
  • Velforeningene må ha avtale med kommunen om ansvarsforhold knyttet til lekeplassene. Kommunen har ansvarsforsikring for velforeninger med en slik avtale.
  • Velforeningene har ansvar for å fylle lekeplassene med innhold.
  • Velene har selv ansvaret for den «daglige kontrollen» slik at at innholdet er i forsvarlig stand.
  • Velforeningene må sørge for utbedringer som påpekes etter kontroll fra kommunen.