Informasjonsskiltene inneholder QR-koder til fire ulike kategorier, som hver og en inneholder en mengde tilbud innenfor aktiviteter, opplevelser, restauranter, museer med mer.

Informasjonsskiltene står på Stortorget, i Strandgateparken, på Østre Torg, ved Skibladnerbrygga, i Triangelparken, i Jernbaneparken, ved Stangebrua, utenfor CC Hamar, på Koigen og ved Jernbanemuseet.

Vi håper dette gjør det enkelt å se variasjonen av tilbud. Listene er satt opp i samarbeid med aktørene, og er à jour i forhold til det de har meldt inn til oss.

Du kan se hva QR-kodene viser her: 
 

Lenker til steder for en god handel

Lenker til våre museer og gallerier

Lenke til opplevelse og aktiviteter

Lenke til steder for mat og drikke