I perioder da det er flom og stor vannføring i vår kommune, vil disse lenkene under være nyttige:

Telefoner

  • NVEs flomvarslings-tjeneste og døgnåpne beredskapstelefon: 22 95 93 60 / 909 92 231.
  • GLB: 61 26 86 40.
  • NVE region øst:  09575.
  • Innbyggerservice Hamar kommune: 62 56 30 00.