I perioder da det er flom og stor vannføring i vår kommune, vil disse lenkene under være nyttige:

Forebygging på egen grunn

I utgangspunktet har den enkelte grunneier selv ansvaret for å sikre seg selv og sin eiendom mot naturskade. Dette innebærer også å sette i verk tiltak for å hindre skader ved store vannmengder, slik som vanninntrenging i kjeller og oversvømmelse på eiendommen.

Vi ber derfor private grunneiere, som bor langs vassdragene i kommunen, om å ta en sjekk på og langs sine eiendommer, og eventuelt rydde bort hageavfall og kvist som hindrer vannet. Egne gjenstander bør flyttes hvis de er lagret nær inntil vassdrag med høy vannføring.

Vi oppfordrer også alle til å sjekke at kummer i nærheten av der de bor ikke er dekket til, slik at kummene er klare til å ta imot eventuelt store vannmengder.

Dokumenter om flomsituasjoner

Telefoner

  • Hamar kommunes vakttelefon veg, vann og avløp:
    Tlf. 971 87 497 (NB! Ikke hverdager 7.00 - 14.30.) Alternativt: Tlf. 95 98 09 70.
  • NVEs flomvarslings-tjeneste og døgnåpne beredskapstelefon: 22 95 93 60 / 909 92 231. (NVE = Norges vassdrags- og energidirektorat)
  • GLB (Glommens og Laagens Brukseierforening): 61 26 86 40.
  • NVE region øst:  09575. 
  • Innbyggerservice Hamar kommune: 62 56 30 00.