Krav til boligen og utleier

  • Boligen må være godkjent som utleiebolig og være utrustet med nødvendig brannvarsling og brannslokkingsutstyr. 
  • Vi ønsker at du som utleier inngår leieavtale direkte med flyktningen fra datoen vedkommende bosettes, og at Hamar kommune kan få tilgang til boligen for inspeksjon og ev. møblering noen dager før leieavtalen inngås. 
  • Hamar kommune ønsker at husleieavtalen inngås for minimum 3 år, og at det er en tre måneders gjensidig oppsigelsestid. Leieavtalen må ellers følge husleieloven. 
  • Selv om dere har registrert boligen hos oss er ikke dette en bindende avtale, og dere står fritt til å leie den ut til andre dersom det tar tid før kommunen får avklart behovet for nettopp deres bolig.

Hamar kommunes garanti

  • Hamar kommune vil stille med garanti til utleier, garantien dekker tre måneders husleie og/eller skader for tilsvarende beløp. 


Registrering av bolig du kan tenke deg å leie ut

Skjemaet går kun til de som jobber med boliger for flyktninger, og det kan ikke nås av andre.

Lenke til skjema for innmelding av ledige boliger til flyktninger.

Hva skjer videre?

Her finner du mer informasjon om hva som skjer når du har registrert boligen for utleie.

Mer informasjon

Her finner du mer informasjon om bosetting av Ukrainske flyktninger.