De fleste av oss må nå gjøre nye prioriteringer i egen hverdagsøkonomi, og da kan det være godt å få tips og råd for å bruke penger smartere, eller hjelp til å ta nødvendige grep for å få en trygg hverdagsøkonomi eller å betale ned gjeld. 

Gratis økonomikurs for alle innbyggere i Hamar 

Hamar kommune tilbyr følgende digitale og fysiske kurs i økonomi:

 1. Bedre hverdagsøkonomi – for alle som vil lære mer og får gode tips og råd om en hverdagsøkonomi. Aktuelle temaer er budsjett, sløsing/sparing, dagligvarer, gode vaner og en del om familier med barn.
   
 2. Ta tak i egen gjeld – for deg som har, eller er i ferd med å opparbeide deg gjeld og som vil ta forebyggende grep. På kurset får du blant annet tips og råd om hva du bør gjøre om du ikke kan betale ei regning, informasjon om utleggstrekk og gjeldsrådgivning.
   
 3. Bruk penger smart - workshop om økonomi for unge under 30 – for deg som ønsker å lære mer om egen hverdagsøkonomi. Aktuelle temaer er budsjett, kreditt, dagligvarer og sløsing/sparing.

Vi kan etter avtale holde kurs med tolk. 

Lenke til påmelding, kursdatoer og mer informasjon

QR-kode til påmelding- Bli med på kurs og få verktøy og gode råd om hvordan du kan ta første skritt for å bedre din hverdagsøkonomi eller ta tak i egen gjeld. 
             
Du kan også kontakte Innbyggerservice i Hamar rådhus for hjelp 
til påmelding, enten på telefon 62 56 30 00 eller ved fremmøte i foajéen. 
Der får du veiledning i alle kommunens tjenester, og de strekker seg langt for å hjelpe.

Fakta om prisstigningen

 • Matvareprisene har i snitt økt med 12,1 prosent siden september i fjor, og mange av varene vi kjøper mest av har økt 15 – 30 prosent. 
 • Prisene på drivstoff er nesten 50 prosent høyere enn for ett år siden.
 • Norges Bank har hittil i 2022 hevet styringsrenta med 2, 5 prosent (per 1.12).  

En undersøkelse utført for SpareBank 1, viser at nær tre av fire (72 prosent) husholdninger allerede har gjort ett eller flere tiltak i år for å håndtere utgiftssmellen:

 • 49 % har redusert strømforbruket
 • 26 % har utsatt eller droppet større innkjøp
 • 24 % har kuttet i utgiftene til mat
 • 23 % har redusert eller kuttet ut utgiftene til ferie/reiser
 • 19 % har brukt av sparepengene /bufferen

Økonomitips

 • Skaff deg oversikt over din økonomiske situasjon – sett opp ditt budsjett: Enten du har økonomiske problemer, eller kommer til å få endringer i din økonomiske situasjon, vil første råd være å skaffe en oversikt over din økonomiske situasjon, inkludert evt. gjeld. Logg deg på inkassoregisteret.com for å få oversikt over inkassogjeld og annen usikret gjeld. 
   
 • Øk inntekten: Enten du er i jobb eller ikke, så kan det være aktuelt å undersøke om det er mulig å øke/stabilisere inntekten.
   
 • Reduser utgiftene: Mange kan spare penger ved ta en kritisk gjennomgang av alle utgiftsposter:
 • Hvilke utgifter er helt nødvendige? Vi må ha bolig, strøm, mat, forsikring og mobil.
 • Kan boutgiftene eller strømregningen reduseres?
 • Har du krav på redusert sats for utgifter til barnehage, skolefritidsordning og evt. annet barnetilsyn?
 • Kan du si opp abonnementer og redusere utgiftene til telefon, internett, streaming/mediebruk mv?
 • Kan du kutte i bilutgifter, alkohol, tobakk, ferie og fritid, herunder medlems-kontingenter i foreninger osv.
 • Er evt. bidragsnivå og skattetrekk riktig i forhold til dagens inntekter?
   
 • Betale gjeld eller spare til buffer: Når du har fått oversikt over økonomien, er det viktig å finne en løsning for betaling av gjeld, og evt. for sparing til en buffer for større økonomisk trygghet. En liten buffer er bedre enn ingen buffer.