For innbyggere i Ringsaker sør, Hamar, Stange og Løten. Legevakta ligger i Ottestad. 

Hedmarken Interkommunale Legevakt - telefon-nummer 116 117. 
Ta alltid kontakt på telefon før du oppsøker legevakten. Du vil da få et oppmøtetidspunkt utfra hvor alvorlig henvendelsen er. 

Legevakten er opptaksområde for ca 80 000 innbyggere, samt tilreisende og turister.

Legevakten tilbyr øyeblikkelig hjelp til alle som bor eller oppholder seg i legevaktsdistriktet.

Når du trenger hjelp

 • Ring fastlegen i åpningstiden, også når det gjelder akutte  henvendelser
 • Ring legevakten når fastlegen ikke er åpen og du trenger hjelp som ikke kan vente til fastlegen åpner
 • Ring 113 når det er akutt og står om liv

Ring alltid 113 ved ulykker og om du opplever symptomer som:

 • Lammelser i arm eller ansikt eller vansker med å gå
 • Plutselige språkforstyrrelser, som utydelig tale eller vansker med å finne ord
 • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • Brystsmerter i mer enn fem minutt

Transport

 • Du har i utgangspunktet selv ansvar for å komme deg til og fra legevakten. 
 • Dersom det av medisinske årsaker er nødvendig å reise med drosje, bestiller sykepleier taxi samtidig som du får oppmøtetid. Du må likevel betale en egenandel.
 • Ved behov for ambulanse forordnes dette av sykepleier ved legevakten.

Resepter

 • Legevakten skriver bare ut medisiner som gjelder den akutte behandlingen.
 • Vanedannende medisiner (B-preparater) skrives kun ut når det er nødvendig, og alltid i minstepakninger.
 • Sterkt vanedannende medisiner (A-preparater) skrives ikke ut ved legevakten.
 • Faste medisiner må man få resept på hos fastlegen. Dersom apoteket er stengt, får man med seg startdosen på behandlingen fra legevakten.

Papirer å ta med seg til legevakten

 • Legevakten har sin egen journal. Vi har ikke tilgang på andre journaler.
 • Ta derfor med deg oppdatert liste over faste medisiner du bruker.
 • Hvis du har frikort, må dette medbringes, slik at vi får registrert det i vår database. Hvis du ikke fremviser frikort ved konsultasjon, får du faktura i posten. Denne fakturaen må betales for så å refunderes av HELFO.

Betaling

 • Barn under 16 år og personer med frikort slipper egenandel, men må betale for forbruksmateriell og medisiner.
 • Hedmarken legevakt har betalingsautomat og du kan betale med mobil.
 • Hvis du ikke har mulighet til å betale mens du er på legevakten, eller du forlater legevakten uten å gjøre opp for deg, vil du få en faktura i posten. Denne må betales.
 • Du må betale selv om du blir lagt inn. Dersom du ikke har fått ordnet betaling på legevakten, kommer det faktura i posten.
 • Spørsmål om betaling må skje på hverdager mellom klokka 08.00 og 15.00.

Sykemelding

 • Legevakten sykemelder kun for den akutte sykdommen vi behandler, og bare for en kort periode. Forlengelse og annen oppfølging er det fastlegen som står for.
 • Legen fører opp første fraværsdag på blanketten, men attesterer kun på sykdom fra og med den dagen attesten skrives. Legen skal vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at man ikke kan gå på jobb.
 • Legevakten bruker ikke såkalt "aktiv sykemelding", fordi det krever et samarbeid mellom pasient, arbeidsgiver og lege/trygdekontor i hvert enkelt tilfelle. Fastlegen kan skrive aktiv sykemelding.
 • Ytterligere opplysninger om sykemelding finnes hos  NAV.

Klage

 • Dersom du ikke har fått nødvendig hjelp, eller er misfornøyd med den hjelpen du har fått, kan du klage. Vi ønsker at klager sendes skriftlig til vår postadresse: Hamar kommune v/ legevakt, postboks 4063, 2306 Hamar.
 • Du kan også bruke sikker e-postsending via Hamar kommune. Du må da logge deg på med elektronisk ID (Min Side).
 • Alle henvendelser blir behandlet individuelt og alle får svar.