Alle må ta større ansvar for egen helse, boligsituasjon og sosialt liv for å sikre seg en god alderdom. 

På undersidene har vi samlet informasjon som kan være til god nytte for deg som innbygger. Det handler om å holde seg i fysisk aktivitet, å gjøre små grep i forhold til kosthold, sørge for hverdagsglede og å gjøre justeringer i forhold til egen bolig slik at du kan bo hjemme lenger.