En rekke undersøkelser og internasjonal forskning viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Det kan handle om å bli seg bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen, og hvordan små steg kan føre til store endringer.

Hverdagsglede handler om de små, enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mestring og glede. På norsk er disse fem rådene: Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd og gi.

Frisklivssentralen og avdeling for Aktivitet og mestring holder jevnlig kurs i hverdagsglede- på disse kursene får du inspirasjon til og kunnskap om hvordan få mer hverdagsglede i egen hverdag.

Les mer på Frisklivssentralens sine sider.