Huseier

Hamar kommune skal være en god kommune å vokse opp i og bo i. Innbyggertallet i Hamar er stigende, og vi var 31 509 innbyggere 1. januar 2021.