Skolefritidsordningen (SFO) er et pedagogisk omsorgs- og aktivitetstilbud før og etter skoletid for barn på 1. - 4. trinn, og er en del av skolens virksomhet. Elever på 5. - 7. trinn med særskilte behov, kan også søke om plass i SFO. 

SFO skal være preget av barns behov for omsorg, lek, kulturaktiviteter og sosial læring. Rammeplanen for SFO gir føringer for våre planer og aktiviteter.