Arbeidslivstelefonen:  22 56 67 00
Mandag - onsdag: 09.00 - 15.00, torsdag:  09.00 - 18.00, fredag: 09.00 - 15.00.
Chat tirsdag: 12.00 - 15.00 og torsdag: 12.00 - 17.00

Brukerstyrt senter, 400 913 68 - 911 46 749 (dagtid) 
Sagatunvg. 47B i Hamar

Hjelpetelefonen Mental Helse: 116 123. Alltid åpen.
For foreldresupport, chat og telefon, tast 2

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte:  800 57 000 - Døgnåpen

IVARETAs Pårørendetelefon: 800 40 567 – Anonymt lavterskeltilbud for pårørende berørt av rus. www.ivareta.no 

Kirkens SOS-telefon:  22 40 00 40. Døgnåpen krisetelefon
Du kan også skrive til Kirkens SOS på chat her

Psykososial krisehjelp:  916 03 327 (hverdager 08.00 - 15.30)

Interkommunalt kriseteam: 952 41 155 (fredag 16.00 - mandag 08.00, samt på helligdager)

Rustelefonen:  08588

Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 333 21 (Hverdager 14.00 - 20.00)

Si det med ord - anonyme meldinger hele døgnet, chat  (08.00 - 23.00)
www.sidetmedord.no

Spillavhengighet - nettside med informasjon til hjelp: https://www.spillavhengighet.no/

Vern for eldre 800 30 196 (hverdager 09.00 - 15.00). Kontakttelefon for deg over 62 år