Økonomiavdelingen ledes av økonomisjefen og har oppgaver innenfor følgende områder:  

  • Lønn
  • Regnskap
  • Innfordring/inkasso kommunale krav
  • Økonomisk planlegging
  • Finansforvaltning
  • Innkjøp
  • Systemansvar Agresso

I tillegg er økonomiavdelingen ansvarlig for innkjøp og inngåelse av innkjøpsavtaler.

Denne avdelingen er oså sentral i arbeidet med kommunens Årsberetning og Handlings- og økonomiplan hvert år, samt tertialrapporter.