Hvorfor jodtabletter?

Jodtabletter tas for å redusere risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter eksponering av radioaktivt jod.  

Det er Kriseutvalget for atomberedskap, som kommer med råd om tablettbruk, dersom dette skulle bli nødvendig.

- Men det er svært lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge, på grunn av lang avstanden til områder med potensiell atom- og strålefare, ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. 

Jod i beredskap

Uavhengig av situasjonen i Ukraina, anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet at alle barn og voksne under 40 år har jodtabletter lagret hjemme. Ved et alvorlig atomuhell kan det bli nødvendig med jodtabletter i Norge, spesielt for barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Ved svært alvorlige ulykker kan også samtlige voksne under 40 år få råd om å ta jodtabletter.

Alle bør selv kjøpe jodtabletter på apoteket. Det kjøpes reseptfritt.

I tillegg til at de under 40 år anbefales å kjøpe tabletter på apoteket, har kommunen jodtabletter lagret til de under 18 år, samt til gravide og ammende. Det er planlagt for at disse skal deles ut fra skoler, barnehager og på helsestasjonen, hvis en aktuell situasjon skulle oppstå.

Informasjon om jodtabletter på flere språk