Byggesak

Bestemmelser knyttet til kommuneplanens arealdel

Eiendomsskatt

Spredt avløp

Oljetanker

Fjernvarme

Forbud mot oppvarming med fossil olje på byggeplasser

1. januar 2020 ble det forbudt å bruke fossil olje til å varme opp bygninger i Norge.

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) har fastsatt en ny forskriftsendring som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til midlertidig oppvarming og tørking av bygninger og bygningsdeler (byggvarme) fra 1. januar 2022. Dette er en utvidelse av forbudet mot bruk av mineralolje til permanent oppvarming av bygninger (ofte kalt oljefyrforbudet), som ble innført i 2020.

Priser på tjenester relatert til forskriftene over