Camp Vollkoia

Vollkoia ligger i Nybygda, ca 16 km fra Hamar. Det er et område som er veldig godt egnet for friluftslivsaktiviteter med skoleelever. Stedet består av en koie/hytte med 4 overnattingsplasser og et stort område til å sette opp lavvo/telt. Vollkoia ligger ned til et lite vann som er godt egnet til fisking og bading. Stedet driftes av Hamar Naturskole og er i utgangspunktet ubemannet (bemannet etter avtale). 

Kjerneinfo:

  • Tid: Hele året, men er nok mest aktuelt i mai/juni og august til oktober og mellom vinter og påskeferien
  • Transport: Sykkel, buss, bil eller gå deler av veien (mulighet for kollektivtransport nesten helt fram)
  • Overnatting: I telt eller lavvo. Må enten skaffes selv eller lånes av Naturskolen
  • Aktiviteter: Leirliv, orientering, samarbeidsaktiviteter, natursti m.m.
  • Pris: Gratis for skolene i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.
  • Hos Naturskolen på Hamar får du utlevert nøkkel og eventuelt lavvoer.

Les mer om tilbudet her (DOCX, 567KB)

Kontakt Hamar Naturskole for mer informasjon.