Priser for 2024:

Dette er månedspriser. Juli er betalingsfri.

Det er 12 timer gratis SFO for 1. og 2. trinns-elever. (Fra høsten 2024, vil dettte også gjelde 3. trinn.) 12 timer gratis oppholdstid kan brukes etter endt skoledag. Tider varierer fra skole til skole. Når man bruker dette oppholdet betaler man kun 160,- i kost- og turpenger.

Priser for 1. -3. trinn:

 • 100 %:  1580,- kroner (5 dager oppholdstid)
 •  80 %:   1240,- kroner (4 dager oppholdstid)
 •  60 %:   945,- kroner (3 dager oppholdstid)
 •  50 %:  785,- kroner (2/3 dager oppholdstid)
 •  40 %:   645,- kroner (2 dager oppholdstid)
 • Enkeltdag 230,- kroner

Kost- og turpenger: 160,- kroner

 Priser for 4. trinn:

 • 100 %:  3161,- kroner
 •  80 %:   2845,- kroner
 •  60 %:   2213,- kroner
 •  50 %:  1897,- kroner
 •  40 %:   1580,- kroner
 • Enkeltdag 230,- kroner

Kost og turpenger: Hel plass: 160,-. Delt plass: 80,-

SFO-plass for elever med særskilte beov 5. - 7. trinn: Gratis. Foresatte som ønsker dette SFO-tilbudet, tar kontakt med rektor. 

Det gis ikke søskenmoderasjon i SFO/mot barnehage i Hamar.

Ordning for redusert betaling

Foreldrebetalingen i SFO skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede dokumenterte personinntekt per barn for betaling av SFO-plass for elever på 1. - 4. trinn.

Med husholdningen mener vi ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal prisen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som barnet har sin folkeregistrerte adresse hos. 

Lenke til elektronisk søknadsskjema om redusert betaling er her.

Husk at man MÅ legge ved/ettersende siste skattemelding. Hamar kommune har foreløpig ikke tilgang til å hente opplysninger fra skattedirektoratet.

Oppsigelse av SFO-plass

Dersom foresatte ønsker å si opp plassen, må plassen sies opp i Vismaportalen.  
Det er 1 -en- måneds oppsigelse gjeldende fra den 1. i måneden.
Ved oppsigelse innlevert etter 1. april, må det betales for plassen ut juni.
Ubenyttet plass og plass som ikke er oppsagt, må betales for.