Hamar kommune skal være et godt sted for barn og unge. I Hamar satser vi på skolen fordi dette er en svært viktig arena for barn og unge. Vi er stolte av Hamarskolens kvalitet og innhold. Elever, forelder og lærere trives godt.

Hamarskolens visjon: Hamarskolen som merkevare. Kunnskap gir styrke!

Våre barneskoler er: Greveløkka skole, Ingeberg skole, Lovisenberg skole, Lunden skole
Prestrud skole, Ridabu skole, Rollsløkken skole, Solvang skole, Storhamar skole og 
Hamar Montessoriskole (privat).

Vedr. ansattliste for skolene: Vi har ikke liste over alle ansatte liggende tilgjengelig på nettsidene våre nå. Dette av sikkerhetshensyn. Henvend deg til oppgitte kontakter på de respektive skolesidene ved behov.