Hamar kommune skal være et godt sted for barn og unge. I Hamar satser vi på skolen fordi dette er en svært viktig arena for barn og unge. Vi er stolte av Hamarskolens kvalitet og innhold. Elever, forelder og lærere trives godt.

Hamarskolens visjon: Vi åpner dører til verden

Våre barneskoler er: Greveløkka skole, Ingeberg skole, Lovisenberg skole, Lunden skole
Prestrud skole, Ridabu skole, Rollsløkken skole, Solvang skole, Storhamar skole og 
Hamar Montessoriskole (privat).

Ansatte på skolene: Vi har ikke liste over alle ansatte liggende tilgjengelig på nettsidene våre nå. Dette av sikkerhetshensyn. Henvend deg til oppgitte kontakter på de respektive skolesidene ved behov.  

Informasjon til skolestartere høsten 2024

Alle hjem som har barn som skal begynne på skolen august 2024, får et brev med informasjon om skolestart. Det sendes ut rundt 15. desember. Her vil det stå hvilken skole barnet skal begynne på. Det er adressen dere bor på, som bestemmer hvilken skole dette er.