Beliggenhet

Prestrud skole er Hamars største barneskole med omtrent 400 elever. Skolen ligger på Hamar vest. Vi har et stort uteområde med kort vei til flotte naturområder som Domkirkeodden, Furuberget og Mjøsa.  

Skolen har en egen velkomstklasse for nyankomne elever som ikke kan norsk. Disse elevene har også tilhørighet i våre ordinære klasser. Skolens store mangfold er en viktig ressurs for læring og utvikling for alle.

Skolens visjon

  • Gripe gleden
  • Møte mennesket
  • Speile skjønnheten
  • Utvikle undringen

Fokus på trygt miljø

Elevene på Prestrud skal oppleve gode og trygge relasjoner til medelever og voksne.
Alle som jobber på Prestrud skal følge med på at elevene har det bra.
Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang
  • si ifra til ledelsen på skolen
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere eleven og foresatte om hva som blir gjort, og barnet og foresatte har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger.

Dersom du er bekymret for elevenes psykososiale miljø ved Prestrud skole, ber vi om at du tar kontakt med oss. Dette kan gjøres på telefon, på e-post eller i Visma. 
Vi ønsker at det skal være enkelt for alle å ta kontakt med skolen og at alle opplever å bli møtt med åpenhet og blir tatt på alvor.

Ofte stilte spørsmål