Prestrudsenteret

Prestrudsenteret har fire sykehjemsavdelinger med 99 plasser fordelt på tre langtidsavdelinger og en korttidsavdeling med lindrende og øyeblikkelig hjelp-plasser. Prestrudsenteret ligger fint til på Hamar vest med kort avstand til butikker og sportsarenaer. Sykehjemmets sansehage ligger i et atrium omringet av tre avdelinger, dagsenter og trygdeleiligheter. 

Lindrende og øyeblikkelig hjelp-plasser

Kreft og palliasjonstjenestene i Hamar kommune er lokalisert på Prestrudsenteret. Basen er avdeling 4 som har 6 lindrende plasser. Disse tjenestene gis til personer i alle aldre og tilbudet er til innbyggere i Hamar kommune. De ansatte på enheten har høy faglig kompetanse innenfor fagfeltet.

Enheten har egen lege i 40 % stilling og samarbeider tett med kommunens fysio- og ergoterapeuter i tillegg til palliativt team v/Sykehuset Innlandet, Hamar. Vi har fokus på tverrfaglighet og legger stor vekt på å se det enkelte mennesket som en helhet. 

Inntakskriterier:

 • Søker må bo eller oppholde seg i Hamar Kommune.
 • Søker må ha en kreftsykdom eller annen langtkommen uhelbredelig sykdom som krever god palliativ pleie.
 • Det må være behov for aktiv lindrende behandling utover det en ordinær sykehjemsavdeling kan tilby.
 • Det må være behov for kartlegging og/eller lindring av plagsomme symptomer av fysisk, psykisk, sosial eller åndelig/eksistensiell art.
 • Søker må selv ønske oppholdet.
 • Søker kan komme fra sykehuset, hjemmet eller andre sykehjemsavdelinger.
 • Søker må ha rett til helsehjelp etter § 2.1 i kommunehelsetjenesteloven.
   

Søknader/henvendelser fra distriktene vurderes og innstilles av koordinator og sykehjemslege ved Lindrende enhet, evt. i samråd med kreftsykepleier ute på distrikt og palliativt team på (SIH). Vedtak for tildeling av plass fattes fortløpende av koordinator med fagansvar i Lindrende enhet. Pasienter inneliggende på sykehuset (SIH) bør være vurdert av palliativt team på sykehuset før de skrives ut til Lindrende enhet. Palliativt team på sykehuset (SIH) kan også bidra med vurderinger/prioriteringer til hjemmeboende som søker plass. 

Øyeblikkelig hjelp tilbudet er lokalisert i avdeling 4 ved Prestrudsenteret. Tilbudet er betjent med vakttelefon og kan ta i mot pasienter 24 timer i døgnet alle dager. På helg og høytid dekkes beredskapen av legevakta. Et opphold med kommunal øyeblikkelig hjelp er gratis for pasienten. 

 • Fastlegen eller legevaktslegen bestemmer hvilket tilbud som er riktig for den enkelte ut fra behovet for helsehjelp.
 • Den som legges inn på en øyeblikkelig hjelp-plass, skal få den samme medisinske behandlingen som på sykehuset. 
 • Når man er ferdig behandlet, skrives man ut til hjemmet eller til et annet kommunalt tilbud som for eksempel hjemmesykepleie, en korttidsplass eller et rehabiliteringsopphold.
 • Det er legevisitt på dagtid alle hverdager.

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud har kun enkeltrom, alle med bad og toalett. Pasienten må selv ha med toalettsaker. Senteret har også et overnattingsrom å tilby hvis pårørende skulle ha behov for det.

Dagsenter

Dagaktivitetstilbudet har et forebyggende fokus, med vekt på økt mestring i eget liv. Gjennom fokus på fysisk trening, ernæring og sosialt samvær vil tilbudet bl.a. kunne gi en fallforebyggende og helsefremmende gevinst. Brukerne skal gis mulighet for å oppleve felleskap og mestring i trygge omgivelser. Tilbudet skal ha en forebyggende individuell effekt, gi et redusert helse- og omsorgsbehov og bidra til at brukerne kan bo lengst mulig i eget hjem. Tilbudet inkluderer frokost, tilrettelagte aktiviteter og transport til og fra hvis det er nødvendig. Det er mulig å spise felles middag før hjemreise.

Målgruppen er brukere som allerede primært har minst en tjeneste i hjemmetjenesten (TTH) fra før, som har et hverdagsmestringspotensiale og kan nyttiggjøre seg de tilbud og aktiviteter som gis, og som ved tilbudet er i stand til å oppnå økt livskvalitet og mestring i eget liv.

Kløverenga omsorgsboliger

Kløverenga har 24 omsorgsleiligheter som alle er like store. Man mottar tjenester på lik linje med andre eldre som bor hjemme. Forskjellen fra å bo hjemme, er at man er i et stort hus med en liten personalgruppe som er tilstede hele døgnet. Alle beboere har sin egen primærkontakt som vil være behjelpelig med forskjellige gjøremål og som pårørende kan henvende seg til.

Frisør og fotterapeut

Det er egen fotterapeut og frisør på bestemte dager i uka. Tannpleier kommer til Prestrudsenteret noen ganger i året. 

 • Fotterapeut: Laila Hansen tlf 959 93 842.

Kantine og møteplass

Vårt ønske er at kantinene våre skal blir brukt som møteplass for dere som er i en livsfase der det er ønskelig å møte andre i samme situasjon. Den gode praten blir viktig, det sosiale felleskapet, spise ett sundt og godt måltid, eller bare kaffe og ei god kake!

Vår visjon er Matglede, service og kvalitet og vi ønsker Deg velkommen i våre kantiner.

Prestrudsenteret har kantine som er åpen for beboere, pårørende, ansatte og andre besøkende. Du kan som innbygger kjøpe mat og spise i våre kantiner eller kjøpe med deg mat hjem. Kantinen er åpen fra 10-15 alle dager, også på helg.

Her kan du se hva som serveres til middag 

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Ved å benytte skjemaet under søker du generelt om tjenester i Hamar kommune. Du vil bli tildelt tjenester ut i fra ditt behov og der kommunen har ledig kapasitet. 

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 104KB)

Frivillighet og Venneforening

Prestrudsenteret og Kløverenga har en venneforening som arbeider for beboernes trivsel og velferd. I løpet av året arrangerer de flere tilstelninger og turer som for eksempel gåturer, konserter, krokvelder, sportspuber etc. 

Leder for Prestrudsenteret og Kløverengas venner - Dag Lutnæs.

Hamar kommune samarbeider tett med frivillige organisasjoner innenfor helse. Frivillige organisasjoner som Lions, Hamar Frivilligsentral og Røde kors er viktige samarbeidspartnere og hjelpere for innbyggere og for personer som mottar tjenester fra Hamar kommune. Beboere på institusjoner kan få hjelp til å handle, følge til lege/tannlege, besøksvenn, besøkshund og annet. 

Ofte stilte spørsmål og svar

Kløverenga

Du leier din egen leilighet som du kan sette ditt eget preg på. Leiligheten er umøblert og på ca 40 m² og består av oppholdsrom med kjøkkenbenk og overskap, soverom og bad. Hvis du ønsker, kan du ta med deg ditt eget kjøleskap. Det er ikke mulighet for komfyr. Vi ber ellers om at leiligheten ikke overmøbleres, men innredes praktisk. Du må holde gardiner, lyspærer, utstyr til renhold og toalettartikler selv. Det er ikke tillatt å skru eller banke i veggene, men benytt kroker på fastmonterte bildelister til bilder o.l. Ved utflytting må leiligheten tømmes og vaskes i henhold til husleiekontrakt.

Det serveres fire måltider om dagen. Det er felles bespisning i spisesalen. Det er også mulighet til å ha sin egen tørrmat og spise inne hos seg selv.

Alt tøy blir vasket i eget vaskeri på Prestrudsenteret. Pårørende har ansvar for merking av tøyet. Finvask og ullvask anbefales vasket av pårørende. Kløverenga holder sengetøy og håndklær.

De som trenger det det får innvilget hjemmehjelpstjeneste etter behov. Dette må den enkelte betale for selv etter gjeldene takst. Du må selv holde deg med såpe og kluter (grønnsåpe ikke tillatt på gulv). Støvsuger, bøtte og vaskekost har vi.

De som bor på Kløverenga beholder sin egen fastlege. Personalet eller pårørende/andre følger. Når det gjelder legebesøk/legevakt på kveldstid (etter kl 15.00) eller helg, må pårørende selv følge. Du må betale alle legebesøk og medisiner selv som du har gjort før. Kløverenga bestiller medisiner og det benyttes multidose. Når beboer skal til tannlege, fysioterapeut og lignende ønsker vi at pårørende følger selv, eller at frivillighetssentralen kontaktes.

Når det gjelder aktiviteter, som vi tilbyr i samarbeid med venneforeningen, viser vi til aktivitetsplan som skal henge oppe på felles oppslagstavle i korridor. Aktivitetene er frivillige og vi gjør så godt vi kan med de ressursene vi har. Det er fint hvis pårørende og/eller bekjente også sørger for at beboer kommer seg ut av og til eller mottar besøk. Vi har ingen fast besøkstid. Besøkende er alltid velkommen.

Underskrevet husleiekontrakt leveres ved innflytting. For beboere som ikke tar hånd om egen økonomi, må pårørende sørge for betaling av regninger. Dersom du ønsker egen avis må du holde dette selv. 


Prestrudsenteret